ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De consument heeft het recht aan MGKH BVBA – AltnovaCases  (*) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.  Deze clausule geldt echter niet voor gepersonaliseerde goederen.

 

Ondernemingsgegevens

(*) AltnovaCases is een merknaam van :

MGKH BVBA

Oudergemseweg 19

1970 Wezembeek-Oppem – België

BE0866.000.261
Tel +32 2 767 55 43

info@altnovacases.com

Hierna genoemd “AltnovaCases”
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van MGKH BVBA (www.AltnovaCases.com), een BVBA met maatschappelijke zetel te Oudergemseweg 19 te 1970 Wezembeek-Oppem (België), BTW BE 0866.000.261, RPR Brussel, hierna genoemd “AltnovaCases” biedt haar klanten de mogelijkheid om houders van hout en non-ferro metalen voor het bevatten van elektronische apparatuur online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij AltnovaCases.  Het plaatsen van een bestelling via de webshop van AltnovaCases houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AltnovaCases aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en/of USD (Amerikaanse dollar), steeds inclusief (Belgische) BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Bij bestelling door een rechtspersoon met geldig Europees BTW-identificatie (systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer) kan op aanvraag het bedrag van de BTW verlegd worden en kan de prijs dus gecommuniceerd worden met de rechtspersoon in kwestie exclusief BTW.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AltnovaCases niet.  AltnovaCases is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AltnovaCases is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AltnovaCases.  AltnovaCases kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid een product te kiezen en te personaliseren in de webshop van AltnovaCases.  De personalisatie laat toe tekst toe te voegen en vorm te geven alsook een beeld uit een door AltnovaCases ter beschikking gestelde bibliotheek van beelden te kiezen voor gravering op de aangeduide plaats van het gekozen product.   Deze personalisatie wordt de “variabele inhoud” genoemd.  De variabele inhoud verschijnt in het bestelproces binnen een contour van het gekozen product om de klant een goed idee te vormen van het resultaat na uitvoering.   De webshop biedt echter geen mogelijkheid tot natuurgetrouwe weergave van de personalisatie (WYSIWYG – “what you see is what you get”).  In alle gevallen gaat de klant akkoord met de weergave op zijn of haar scherm van de variabele inhoud tijdens de bestelprocedure.

Het uploaden van eigen beelden (in tegenstelling tot het gebruik van beelden uit de bibliotheek van de webshop) is technisch mogelijk gemaakt, maar kan alleen op aanvraag (klantendienst info@altnovacases.com)
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
– via kredietkaart
– via bankkaart
– via overschrijving op rekeningnummer BE94 3631 2491 4014   BIC BBRUBEBB, op naam van MGKH BVBA (AltnovaCases).
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van AltnovaCases.

 

De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats en –datum.
AltnovaCases is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van

de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal AltnovaCases bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Artikel 6: Garantie
GARANTIE

AltnovaCases garandeert haar producten voor een periode van zes maanden vanaf de dag dat het product verzonden is.  AltnovaCases wijst expliciet op het gebruik van natuurlijke materialen en dus op de mogelijkheid tot verkleuring en vervorming omwille van extreme temperatuur, vocht, verkeerd gebruik of hevige schokken (o.a. bij het laten vallen van je mobiele toestel).
De garantie is geldig voor de eerste koper en mits voorlegging van een geldig ordernummer en bijhorend email adres.

Voorafgaand aan het terugzenden van het betreffende product op kosten van de klant, dient de klant vooraf via mail contact op te nemen met AltnovaCases’ klantendienst om een uniek nummer te bekomen voor verdere communicatie en verwijzing te vergemakkelijken.

OOPS !!  MIJN HOES IS GEBROKEN

De houder in hout ZAL EEN SCHOK TENGEVOLGE VAN EEN VAL VAN JE MOBIELE TOESTEL MOGELIJK NIET OVERLEVEN.  Om die reden sluiten we schade omwille van een val van je mobiele toestel uit van de garantie.  Hoewel we overtuigd zijn van het duurzame karakter van onze producten, voor zover dit mogelijk is voor natuurlijke grondstoffen, raden we aan om elders een beschermhoes in een ander materiaal zoals rubber of silicone aan te schaffen indien zelfs occasioneel laten vallen van je mobiele toestel onvermijdelijk is.
HOUTEN RUGZIJDE ASSORTIMENT  &  VERVANGINGSPROGRAMMA

Wij bieden in onze winkel de mogelijkheid om tijdens de oorspronkelijke aankoop meer dan één houten rugzijde te kopen met slechts één aluminium bovenrand voor uw mobiel toestel.  Dit kan compenseren voor de ongelukkige situatie waarin de achterkant van uw hoes breekt na een val.

Bij vervanging na breuk, na de oorspronkelijke aankoop, bieden wij u, aangezien we jou waarderen als een fan van natuurlijke materialen, de mogelijkheid om een nieuwe houten rugzijde te bestellen met 50% korting op de verkoopprijs. Beperkingen aan dit vervangingsprogramma: slechts eenmalig bruikbaar – alleen voor het her-bestellen van een identieke houten rug

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan AltnovaCases mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de door hem gepersonaliseerde producten.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met AltnovaCases’ klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan het adres van AltnovaCases.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of aantoonbare sporen van gebruik vertoont of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AltnovaCases zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van AltnovaCases respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen nooit aan derden meegedeeld worden.  Tenzij anders overeengekomen, behoudt AltnovaCases zich het recht voor de persoonsgegevens aan te wenden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van eigen nieuwsbrieven, eigen reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een email aanvraag aan AltnovaCases (info@altnovacases.com), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door ons een email te sturen op info@altnovacases.com.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, AltnovaCases heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
AltnovaCases houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@altnovacases.com met vermelding van “privacy” in het onderwerp van de email. 

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van AltnovaCases’ website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door AltnovaCases om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 11: Klantendienst

De AltnovaCases’ klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@altnovacases.com.

 

Artikel 12: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.